Đặng Quang Chính

Chiều nhớ cố hươngNhững buổi chiều tà ngày xưa ấy
Diều thả tung bay gió lộng trời
Lòng ai khấp khởi chân trời mới
Tựa cánh chim bay chẳng muốn dừng

Tang bồng hồ thỉ đời trai đó
Đông, bắc, nam, tây chí vẫy vùng
Thương xót đồng bào ngăn giặc Bắc
Mơ ngày tàn cuộc xếp chinh y

Đại bàng không còn tung cánh nữa
Khung củi gian tà khép đời trai
Cuộc đời lại càng thêm khốn khó
Giặc Bắc tay sai bọn Cộng Tàu

Tiếng Quốc gọi đàn chim xa xứ
Đau lòng uất hận xé tâm can
Trời ơi!...giặc đỏ thêm tàn ác
Bán cả giang san giết giống nòi

Những buổi chiều nay nhớ cố hương
Gươm thiêng phục quốc trao hậu duệ
Bảo vệ non sông đuổi giặc thù
Quốc gia bền vững cõi trời Nam
 

Đặng Quang Chính
16.07.2016
18:16
Oslo - Skøyen Åsen 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 26 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Chiều nhớ cố hương"