System.Data.SqlClient.SqlException: Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.ConsumeMetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable)
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Thăm lại Trường Xưa của Thi sĩ: PEARL - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
PEARL

Thăm lại Trường Xưa 

Ai thắp lửa trên cành phượng đỏ
Để hạ về vò võ nhớ thương
Nhìn hoa phượng dạ vấn vương
Một thời cấp sách , mái trường thân yêu.

Thầy bạn ơi ! bao điều muốn nói
Phút chạnh lòng bổi hổi con tim
Lang thang tôi vội kiếm tìm
Dấu yêu kỷ niệm bên thềm ấu thơ.

Đây gốc phượng già trơ sừng sững
Trải tháng năm  nhân chứng tuyệt vời
Đón tôi lúc hãy còn thơ
Giờ cằn cỗi lá , xác xơ thân cành.

Kia ghế đá từng tranh bịch kẹo
Đùng đẩy nhau chọc ghẹo người dưng
Nay nhìn khoé mắt rưng rưng
Buồn vui lẫn lộn lưng chừng niềm riêng.

Vạt nắng chiều soi nghiêng cửa lớp
Trống tan trường choáng ngợp niềm vui 
Nhìn cô dạ thoáng bùi ngùi
Vẫn hình dáng ấy trong tôi một thời.

Đi bên cô nở nụ cười
Tôi như sống lại cả đời học sinh . 


 


 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 15 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Thăm lại Trường Xưa"