Nguyên Thạch

Niệm khúc hoa niên

Xới trên cát biển chiều nắng hạ.
Dã tràng tìm mãi dấu chân ai.
Biển ơi xin góp dòng bọt trắng.
Giúp tôi tạc lại chiếc áo dài.
Lạc bước chân hoang .
Đêm biển vắng.
Đâu vạt hương huyền dáng người xưa.
Hạ buồn chia lối.
Đời đôi ngã.
Nhớ thương.thương nhớ biết sao vừa.
Ngần ấy thời gian bóng câu trôi.
Một thưở hoa niên kín trong tôi.
Bây giờ trở lại tường vách cũ.
Cô áo trắng xưa biệt dạng rồi.
Ví tuổi học trò con nước trong.
Có ai diễm phúc tắm đôi dòng.
Dã tràng se mãi bờ kỷ niệm.
Sóng đời xóa dấu.
...Tình bằng không.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 17.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Niệm khúc hoa niên"