Đình Thế

CÁNH DIỀU NĂM CŨ


 

Vần thơ thuở ấy còn ghi
Nhưng ngày thơ ấy ra đi mất rồi 


Trang thơ vàng úa tả tơi
Còn đâu nữa, hai mảnh đời, hai phương


Lặng lòng nghe nắng chiều buông
Sầu rơi lấp cả con đường tình thơ


Vẫn còn nghe tiếng ầu ơ...
Cánh diều năm cũ bây giờ... còn không!


 

Được bạn: HB 17.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "CÁNH DIỀU NĂM CŨ"