Nhạc Sĩ:
Võ Tá Hân
Trình Bày:
Trung Hậu
Qua cầu gió bay 1

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: VASC
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Qua cầu gió bay 1"