Nhạc Sĩ:
Hoàng Thi Thơ
Trình Bày:
Sơn Tuyền
Gạo Trắng Trăng Thanh

Tiền Chiến - Quê Hương


Trong đêm trăng, tiếng chày khua, ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say, chày buông rơi, nghe tiếng vơi tiếng đầyAi đang đi, trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em vềMuôn câu hò, hò hò khoan, đang mãi vang trong đêm dài, Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày


đêm chơi vơi gạo cười tươi, như chuyền hơi ấm, ấm lòng người


Hò hò hò
Anh em giã trắng cối này
Hò hò hò
Duyên ta ví đặng sông dài Long là Cửu LongMuôn cầu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài
Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chàyĐêm chơi vơi, Gạo cười tươi như chuyền hơi ấm, ấm lòng người
Hò hò hòEm ơi! Gạo trắng như ngà
Hò hô hò
Nuôi dân giết giặc
Hò hô hò
Nước nhà là quang vinh.Ai xa xăm, ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thênh thang
Chân băng ngang, vào nơi đây, chấp mối duyên lỡ làng,Trong đêm thanh, trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa, còn vang mãi trong ánh đêm trăng tàTrong đêm thanh, trăng tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà
còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà
...còn vang mãi trong xóm nghèo làng ta ...

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 10 tháng 9 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Gạo Trắng Trăng Thanh"