Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Huỳnh Lợi
An Dương Vương

Tiểu sử - Hùng ca
Thơ Lời: Tâm Thơ
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 26 tháng 11 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "An Dương Vương"