Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Hoài Nam
Đất Khánh Quê Người

Tân Nhạc - Quê Hương
Đất khách quê người
Đêm nằm đất khách quê người
Đêm nằm đất khách quê người
Mà thương... mà thương con chim nhạn lạc bầy kêu sương
* Ray rứt canh trường
Đâu người yêu mến tâm tình
Đâu làng quê nắng thanh bình
Người ơi! Làm sao ta ngăn được lệ sầu chứa chan
Thôi đã xa rồi mối tình tha thiết trong đời...
Bọt bèo đẩy đưa... tình nghèo nổi trôi
** Thôi đành xa cách, quê người đất khách
Mà khô héo sầu, khô héo tâm hồn
Quê người mong mãi, mong mòn
Mong ngày thấy bóng quê nhà gặp nhau
Để nghe câu than thở một đời nhớ nhau
(Hát lại *, **)
Để nghe câu than thở một đời nhớ nhau

Nguồn:
Người đăng: Thành Viên VN Thư Quán
Ghi lời: Mercury
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đất Khánh Quê Người"