Yên Sơn

Tiếng ĐêmĐêm chong đèn rất khuya
Ngồi lục lạo mớ tâm tình buồn bã
Tâm không vui, còn tình thì buồn như lá
Thu rất vàng cùng hơi lạnh canh thâu
Lá bâng khuâng vì không biết về đâu
Khi bất chợt bị gió cuốn đi, xa cành lìa cội
Nghĩ vẩn vơ… lòng buồn quá đỗi
Xa nhau rồi chúng mình sẽ ra sao

Đêm chìm sâu, đêm thao thức nao nao
Nghe tiếng gió bên thềm thầm thì lời thương nhớ
Ai không xót khi duyên tình dang dở
Ai không buồn khi con đò bỗng bỏ bến, bỏ dòng sông
Xa nhau rồi mà cứ vẫn chờ mong
Ngày hai buổi đi, về canh cánh
Đêm từng đêm gối chăn đầy hơi lạnh
Mộng mị nào khi giấc ngủ mồ côi
Người đi rồi mang theo cả niềm vui
Còn nỗi nhớ rải khắp cùng đây đó

Đêm nghe tiếng thở dài trên đầu cây ngọn cỏ
Và sương đêm từng giọt rớt âm thầm

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Đêm"