Thiên Công Nguyễn

Một Thoáng(Viết cho-Thu Úc
-Xuân VN)
 
Ta vẫn thương em,
nghìn nỗi nhớ
Lòng đây ghim chặt bấy thương thương
Bóng chiều Thu muộn trời xa cách
Ở đấy Xuân qua khép nãy nùng
 
Từ độ xa đi,
đời lãng đãng
Em còn thơ lắm biết chi đâu
Tháng tư nắng cháy hong trang sử
Ngày tháng đong đưa bạc mái đầu
 
Từ chốn xa xăm,
người khách trọ
Chén trà gờn gợn khói nâng cao
Đẫm hơi nước thoáng vòng quay mải
Đáy cốc in mày đôi mắt chao
 
Em về đấy hả,
vờn quanh mộng
Một thoáng chiêm bao quá ngỡ ngàng
Tay nhẹ nhàng đưa mùa dĩ vãng
Thoi đưa vọng khẽ tiếng thời gian!...
TC-N

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Một Thoáng"