Yên Sơn

MƠ MỘT MÙA XUÂN

Nóng ơi nóng như chưa bao giờ nóng
Mồ hôi tràn, tay vuốt mặt triền miên
Sáng sớm nay chạy bộ quanh công viên
Thấy cơn nóng phủ tràn trên hoa cỏ
 
Có lũ sóc trên cành lom lom ngó
Tiếng chim kêu rời rạc ở chung quanh
Thỉnh thoảng mới nghe tiếng gió phong phanh
Như thủ thỉ với hàng thông im tiếng
 
Dòng sông gầy không thiết trôi về biển
Thu mình giữa hai bờ đất lõm, lồi
Nước trong veo soi rọi một mảnh trời
Cao lồng lộng một màu xanh thăm thẳm
 
Lòng chợt mơ về những mùa xuân thắm
Cỏ cây tươi vui, chồi lộc trĩu cành
Con sông dậy thì dòng nước mông mênh
Xuôi về biển reo vui đầu lượn sóng
 
Cảm khái thương về một thời bay bổng
Khi tóc còn xanh, ý chí kiên cường
Ước mơ một đời bảo vệ quê hương
Nay rướm lệ trước giặc Tàu xâm lấn
 
Tóc đã bạc lòng uất hờn, căm phẩn
Giận cho bầy thái thú Cộng nô
Quê hương ơi! Đây còn trái tim khô
Xin dâng hiến cùng toàn dân chống giặc
 
Hồn Tiên Tổ cùng uy linh trầm mặc
Xin nhập vào những người trẻ hôm nay
Để trong ngoài tay nắm lấy bàn tay
Cùng đứng dậy reo “Mùa Xuân Nguyễn Huệ”
 
Yên Sơn
Tháng 8/2011

Được bạn: vdn 9.7.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MƠ MỘT MÙA XUÂN"