Yên Sơn

Thay Lời Chúc Đầu Xuân


an lành, không biết được không
chỉ là thanh sắc trong lòng mà thôi
làm sao xuân có quê người
làm sao vui với tuổi đời chong chênh
xuân về đất khách buồn tênh
rượu không người uống, nhớ quên riêng mình
biết rằng một cuộc tử sinh
mà sao vẫn nặng chút tình cố hương
Yên Sơn

Được bạn: vdn 23.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thay Lời Chúc Đầu Xuân"