Yên Sơn

MỘT PHÚT TƯ DUY


Tôi tự hỏi nếu một mai tôi chết
Cây có buồn đứng lặng chờ thu
Lá có buồn cất giọng vi vu
Qua kẽ lá gió hát lời tình tự


Mai tôi chết, xong rồi đời lữ thứ
Kiếp tằm tơ có trọn nghĩa luân hồi
Chút dư tình chắc cũng sẽ phai phôi
Như đợt sóng xóa tan đường nét cũ


Mai tôi chết, dù ân tình chưa đủ
Vì có ai cưỡng lại được thời gian
Con dế buồn cũng sẽ nín lời than
Trong đêm vắng, từ phương trời xa lạ


Mai tôi chết, hồn nhập vào xác lá
Tấp bên trời sau những trận cuồng phong
Biết về đâu nhưng hồn sẽ thong dong
Khi phó mặc cho dòng đời đưa đẩy


Tôi sống mặc nhiên như em đã thấy
Cũng ví như một chiếc lá khô
Như con sóng xa từng nhịp vỗ vào bờ
Bên ghềnh đá rong rêu, chiều thu lạnh


Nếu tôi chết có chi là bất hạnh
Rong rêu xanh rồi sẽ bện thành vòng
Mặc ai người lắng đục khơi trong
Vì năm tháng có bao giờ đứng đợi
 
Yên Sơn

Được bạn: vdn 27.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỘT PHÚT TƯ DUY"