Nguyễn Tất Nhiên

Tháng Giêng, Chim


Nắng ấm chan hoà trên lá biếc
Sớm mai anh bỗng thấy vui vui
Đêm qua có phải em ngồi học
Cố ý dành riêng chút ngọt bùi ?

Đêm qua tôi quán em say mướt
Đành ngủ nhờ qua giờ giới nghiêm
Mắt nhập mắt nhoà anh cũng rán
Nhìn ai chăm chỉ cúi đầu, em .
Chia hai tóc buộc ngoan vai áo
Sách vở vô hồn rất thảnh nhiên
Sách vở vô hồn nên ác độc
Làm rơi nước mắt hỏng thi em !

Nắng ấm chan hoà trên lá biếc
Anh ngồi thả khói thuốc bâng khuâng
Tháng giêng ríu rít bày chim sẻ
Đánh thức ngỡ ngàng, lũ ngói rong

Tháng giêng em áo dài trang nhã
Tỉnh lỵ còn nguyên nét Việt Nam
Đài các chân ngà ai bước khẽ
Quyện theo tà luạ cả phương đông

Nắng ấm chan hoa trên lá biếc
Sớm mai em nhỏ nhắn sang đường
Đôi chim nào đập trên dây điện
Ngơ ngác nghiêng đầu thật dễ thương

Anh hớp ngụm cà phê (đã nguội)
Lẻ loi cười nụ vẩn vơ đời ...


(1/1975)

Được bạn: vnpoems đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tháng Giêng, Chim"