Nguyễn Tất Nhiên

Tâm Hương

Giữ cho nhau một chút tình
Giữ cho nhau một an''h nhìn thiên thu
Giữ long lanh , giữ sa mù
Giữ phai nhạt , giữ đền bù nhạt phai
Giữ hương cho thở ngây ngây
Giữ hiu hiu gío đượm dài luyến lưu
Giữ sương mai , giữ sương chiều
Giữ sông trong giọt lệ sầu xưa, sau
Giữ cho nhau một chút nào
Giữ duyên đáp nghĩa đền câu phụ lon`g
Giữ thơm không khí phiêu bồng
Giữ mây cho khói mang hồn sông theọ...

Được bạn: vnpoems đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tâm Hương"