Nguyễn Tất Nhiên

Thơ khởi tữ mê cuồng


1.

Trời mưa , không lớn lắm
nhưng đủ ướt đôi đầu !
tình yêu , không đáng lắm
nhưng đủ làm ... tiêu nhau !
2

Ðường người, vui có chăng
ta trùng điệp u buồn
nhớ ai mà tóc rụng
ngóng ai muốn đục tròng

Vươn vai ngồi thở bụi
thúng thắng cơn ho đờm
rầu thay thân bạc nhược
tay bới tình em chôn !

Ðường người, đau có chăng
em tính còn ham chơi
lưng ngoan dòng tóc bính
môi trinh non thích cười

Chiều chiều hay giỡn nắng
tình trôi kệ tình trôi

3

Ta là ta bất tử
thơ khởi tự hồn oan
cám ơn ai đào huyệt
vùi dập giấc mơ phàm !

Ta là ta bất tử
thơ khởi tự mê cuồng
cám ơn ai hành ha.
kẻ bất thường ... điên luôn !

4

Lòng như xưa , khó gội
hình người, - mực đã thâm !
ngày kia ta tù tội
chỉ là án sát nhân !

5

Em phải nằm xuống trước
ám ảnh một đời ta !...

( 1974 )

Được bạn: Văn hóa Việt Nam đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thơ khởi tữ mê cuồng"