Nguyễn Tất Nhiên

Ðám đông


1.
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không ?

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
cười ngây thơ hết nu.
tình cờ thấy anh trông

khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang ?

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc "demi-garc,on"
chiều đạp xe vô chơ.
mắt như trời bao dung
anh vì mê mãi ngó
nên quên thù đám đông!

2.

đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân

anh đành xưng quỉ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần!
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan

Chúa cười run thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng !
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông

hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông!

(1973)

Được bạn: Văn hóa Việt Nam đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ðám đông"