Nhạc Sĩ:
Nguyễn Đình Phùng
Trình Bày:
Thái Hiền
Vô Định

Tân Nhạc - Nhân Sinh Quan  
Em nhẹ gót theo tình thu giáng hạ 
Mây tóc về bay phủ lấp hồn xa 
Hương thời gian chưa đượm mắt phôi pha 
Đã vội bước trên đường đầy ý lạ 
  
Em thoảng hiện hồn đông mỏi giá 
Sầu pha lê tan nát rượu quỳ hoa 
Ý đắm mê đưa huyền chìm u nhã 
Đời tỉnh không trong mộ khúc tình qua. 
  
Ý biếc tan vào sương khói 
Diệu vi dẫm xóa ngân hà 
Lạc chân dấu vết vô thường 
Còn đâu tình hoang cuồng si. 
  
Em vô định lãng du trên tình ta 
Mầu thời gian đàn động khúc xôn xao 
Tìm dĩ vãng mảnh hồn xưa tình mê 
Mộng về đâu đời tỉnh giấc hư hao. 
  

Nguồn: Nguyễn Đình Phùng
Người đăng: Huyền Băng
Vào ngày 8 tháng 10 năm 2013

Bình luận về bản nhạc "Vô Định"