Nhạc Sĩ:
Marc Lavoine
Trình Bày:
Trần Thái Hoà
Hello Việt Nam

NQ Lời Việt - Quê Hương

Bạn hãy nói cho tôi biết chăng về họ tên mà tôi đã mang
Về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong
Lòng tôi mong biết đất nước tôi
Đất nước đã có bao đời
Được nhìn bằng đôi mắt của mình
Được trở về cội nguồn của tôi
Vào cafe CopLa lòng thấy xót thương quê hương
Bầy trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ bé
Ước mong về thăm chốn thiêng
Mong sao quê hương giang tay đón tôi
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến Việt Nam
Bạn hay nói mái tóc đen
Tới đôi chân nhỏ bé
Và màu da đang ngày đêm cùng tôi lớn lên
Ngày từng ngày lớn lên
Và mong sao đôi chân sẽ bước lên
Từ những nơi tôi chưa từng đến
Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông
Và tôi mới biết về đất nước quá phiền
Người dân quê hương tôi cày cấy vui trong lời hát
Ước mong vè thăm đất nước tôi
Quê hương bao năm tôi đã cách xa
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mên Việt Nam
Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên
Theo những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa
Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi
Những cây có gốc
Tôi yêu đất nước tôi
Ước mong về thăm chốn thiêng
Mong sao quê hương giang tay đón tôi
Tôi sẽ thăm những dòng sông
Đồng quê xanh mát Việt Nam ....
HELLO VIET NAM

(Marc Lavoine - Yvan Coriat)


Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.

Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicoter's roar.

One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello.. VietNam.

Tell me all about my colour, my hair anh my little feet
that have carried me every mile of the way.

Want to see your house, your streets.Show me all I do not know.
Wooden sampans, floating markets, light of gold.

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicoter's roar.

One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello.. VietNam.


And Buddha's made of stone watch over me.
My dreams they lead me through the fields of rice.
In prayer, in the light.. I see my kin.
I touch my tree, my roots, my begin...


One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello ... Vietnam.


One day I'll walk your soil.
One day I'll finally know my soul.
One day I'll come to you.
To Say hello ... Vietnam.
To say hello.... Vietnam
To say Xin chao... Vietnam.

 

 

BONJOUR VIET NAM

(Marc Lavoine)

Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des helicoptères en colère...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds.
Qui me portnt depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des helicoptères en colère...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les temmes courbée dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Nguồn: Youtube
Người đăng: Mọt Sách
Ghi lời : Ct.Ly
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2011

Bình luận về bản nhạc "Hello Việt Nam"