Nhạc Sĩ:
Hữu Xuân
Trình Bày:
Quang Linh
Gởi Huế Thương

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Nhạc của tui
Người đăng: Thanh Vân
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Gởi Huế Thương"