Nhạc Sĩ:
AXN
Trình Bày:
Lưu Chí Vỹ
Tại Em Mà tôi Như Thế

Nhạc Trẻ - Trữ tình, Êm ả

Người Ấy Và tôi Em Phải Chọn (2)

Ngày xưa tôi yêu em yêu bằng con tim thơ ngây
Một con tim không mang bao dối lừa
Ngày xưa tôi em tôi nào biết sẽ có lúc
rồi đây em sẽ dối lừa tôi
Vi nếu đã biết trước tôi sẽ không, không yêu em
Thì chẳng phải khổ đau thế này đâu
Giờ nếu đã biết trước tôi sẽ không, không yêu ai
Bằng con tim đã yêu em ngày xưa
Ngày xưa tôi yêu em, tôi chỉ yêu em mà thôi
Giờ đây tôi yêu ai, tôi chẳng yêu ai thật lòng
Vì tôi không muốn sẽ có lúc một ngày kia
em lại sẽ không còn yêu


Đừng trách tôi tại sao, tôi lại trở nên như thế
Tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai
Làm sao biết những người kia, ai sẽ yêu tôi thật đây
Hay rồi cũng như em dối lừa tôi
Đừng trách tôi tại sao tôi lại trở nên như thế
Đâu phải thật lòng tôi muốn yêu như vậy đâu
Chỉ mong một ngày kia em sẽ đổi thay được tôi
Cho tôi nhận ra tình yêu không như là êm !


(Đừng trách tôi tại sao, tôi lại trở nên như thế
Tôi không thật lòng nhưng cũng không dối lừa ai
Làm sao biết những người kia, ai sẽ yêu tôi thật đây
Hay rồi cũng như anh dối lừa tôi)

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Tại Em Mà tôi Như Thế"