Nhạc Sĩ:
The Wall
Trình Bày:
The Wall
Ra Khơi

Nhạc Trẻ - Sôi động, Cuồng nhiệt

Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng khô khoai
Gió lên rồi căng buồm theo gió
Kéo chài cho tôm cá vô khoang
Cánh tay này sức dài vóc lớn
Chí làm trai vượt gió ra khơi
Dẫu xa bờ không sờn lòng sóng lớn
Vững bàn tay sương gió khơi xa.
Dù cho mưa nắng mấy ai khoan hỡi khoan hò
Nhậu cho tiêu hết mấy chai khoan hỡi khoan hò
Bỏ ghe mà nghiêng ngả ơi ... là hò
(Không ai chống chèo,không ai chống chèo ơi hò ơi hò là hò ơi)x2
Dù cho mưa nắng mấy ai khoan hỡi khoan hò
Ngại chi mưa nắng thấu vai khoan hỡi khoan hò
Chắc tay mà kéo lưới ơi … là hò
Cho khoang cá đầy, cho tôm cá đầy ơi hò ơi hò là hò ơi


Cho khoang cá đầy, cho tôm cá đầy ơi hò ơi hò là hò ơi

Cho khoang cá đầy, cho tôm cá đầy ơi hò ơi hò là hò ơiCho khoang cá đầy, cho tôm cá đầy ơi hò ơi hò là hò ơi

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 9 tháng 6 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Ra Khơi"