Nhạc Sĩ:
The Wall
Trình Bày:
The Wall
Nam Châm

Tân Nhạc - Nhạc xuân

Tiếng thét sắt, tiếng thét guitar
Viễn chinh khắp thế gian
Đó chính là sức hút kim loại
Từng nốt sắt găm những sợi gân
Tiếng hát sắt, bản nhạc sắt
Xoáy qua những lỗ tai
Bám vào hồn rồi mãi không rời
Từ trường thế giới nghiêng
Nam Châm, nam ,châm nam châm, nam châm
Những cú riff, cú riff rất nóng
Đảo điên những ngón tay
Quay quay ngược vòng máu tuần hoàn
Shock - Thế giới nghiêng

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 9 tháng 6 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Nam Châm"