Nhạc Sĩ:
Franx Bruber
Trình Bày:
Hợp Ca
Đêm Thánh Vô Cùng
(Silent Night)

Thánh ca - Nhạc Giáng Sinh
Lời Việt: Hùng Lân
1. Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng
Đất với trời xe chữ đồng
Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu không bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền
2. Ôi Chúa thiên đàng, cam mến cơ hàng
Nhắp chén phiền vương phong trần
Than ôi Chúa thương người đến quên mình
Bơ vơ chốn quê nhà lúc sinh thành
Ai ham sống trong lạc thú
Nhớ rằng Chúa đang đền bù
3. Tinh tú trên trời, sông núi trên đời
Với Thánh Thần mau kết lời
Ca rao Hóa Công đã khéo an bài
Sai con hiến thân mong cứu nhân loại
Hang Chiên máng rêu tạm trú
Bốn bề tuyết sương mịt mù

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 6 tháng 12 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Đêm Thánh Vô Cùng
(Silent Night)"