Nhạc Sĩ:
Nguyễn Đình Phùng
Trình Bày:
Vũ Khanh
Thành Phố Thiên Thần

Tân Nhạc - Trữ tình, Êm ả
http://www.nguyendinhphung.com/Nhac/YBiec/03ThanhPhoThienThan.mp3

Nguồn: Nguyễn Đình Phùng
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2017

Bình luận về bản nhạc "Thành Phố Thiên Thần"