Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Jimmi J.C. Nguyễn
Chuyến Tàu 4 giờ 55

Nhạc Trẻ - Trữ tình, Êm ả
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Vyvyi2k
Người đăng: ms
Vào ngày 20 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Chuyến Tàu 4 giờ 55"