Nhạc Sĩ:
Hàn Tú nGuyên - Thơ Hàn Sĩ NGuyên
Trình Bày:
Bích Phượng
Chiều Mưa Ướt Áo Mẹ Già

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

 

Trời mưa ướt áo mẹ già

Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu

Run run bóng nhỏ qua cầu

Hai vai nặng trĩu dãi dầu cùng mưa

Chắp tay tôi lạy trời mưa

Mưa đâu cũng thế xin chừa mẹ tôi

Chiều hôm mưa đổ ngậm ngùi

Phập phồng bong bóng sụt sùi hạt mưa…

 

 Hàn Sỹ Nguyên

Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2016

Bình luận về bản nhạc "Chiều Mưa Ướt Áo Mẹ Già"