Nhạc Sĩ:
Thuận Yến
Trình Bày:
Ngọc Hạ
Em Tôi

Nhạc Vàng - Trữ tình, Êm ả


Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu trở về 
Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Đề mưa nặng hạt em lâu trở về

Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi

Mây buồn, giấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu trở về
Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi

Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước là gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên VNTQ
Vào ngày 7 tháng 9 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Em Tôi"