Nhạc Sĩ:
Phan Ni Tấn
Trình Bày:
Thùy Trang, Lâm Minh
Con sáo bạc liêu

Dân Ca - Quê Hương
Rồi thì sáo cũng sang sông
Bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi
Bạc Liêu cùng với hoa ngô (qua mùi)
Nhớ thương em bậu khóc mùi một phen
À ơi ới à a à a ơi,
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái
Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hơi !
Trách chi câu thề khi nào cậu quay nõ á quay
Thì qua với bậu mới đứt dây cang thường
Mà nay con sáo sang sông,
Sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa
Rồi thì sáo cũng bay xa
Bỏ trên bến nước tiếng ca buồn hiu
Vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều
Tiếc thương em bậu chín chiều ruột dau
À ơi ới à a à a ơi,
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái
Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua ơi !
Gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước khóc than
Vì chân lẻ bạn mới ốm o cung đàn
Tình bậu không muốn mang
Gió lay bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt gan
Ai đưa cái kìa con sáo nó sang sông
Ðể cho cái kìa con sáo xổ lòng bay xa

Nguồn: VG
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Con sáo bạc liêu"