Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Huỳnh Lợi
Anh Hùng Vô Danh

Tân Nhạc - Hùng ca
Thơ Lời: Tâm Thơ
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Anh Hùng Vô Danh"