Nhạc Sĩ:
Đinh Trầm Ca
Trình Bày:
Ngọc Thái
Đất Khách Quê Người

Dân Ca - Tình yêu
Đất khách quê người đêm nằm đất khách quê người
Đêm nằm đất khách quê người mà thương
Mà thương con chim nhạn lạc bầy kêu sương
Ray rức căm hờn, đâu người yêu mến tâm tình
Đâu làng quê năng thanh bình người ơi
Làm sao ta ngăn được lệ sầu chứa chan
Ôi đã xa rồi, mối tình tha thiết trong đời
Bọt bèo đẩy đưa, tình nghèo nổi trôi
Thôi đành xa cách hỡi người đất khách mà khô héo sầu
Khô heó tâm hồn, quê người mong mỏi mong mòn
Mong ngày thấy bóng quê nhà gặp nhau
Để nghe câu than thở một đời nhớ nhau

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Đất Khách Quê Người"