3 ĐÊM TRƯỚC GIAO THỪA - Ryu Murakami
1 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "3 ĐÊM TRƯỚC GIAO THỪA"