Màu xanh trong suốt - Ryu Murakami
1 Phiếu

Sao điểm

Bình luận về Tác Phẩm "Màu xanh trong suốt"