Nhạc Sĩ:
Phan Khanh
Trình Bày:
Vân Trường
Xa rồi tình ơi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: mickey
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Xa rồi tình ơi"