Nhạc Sĩ:
Trần Thiện Thanh
Trình Bày:
Guitar Trung Nghĩa
Bảy Ngày Đợi Mong

Hòa tấu - Trữ tình, Êm ả
Nhạc Hòa Tấu


 

Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố.
Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh.
Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy.
Rồi nhẹ đôi gót hài, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai.
Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng
Chẳng thấy bóng anh sang.
Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng
Mùa đông thứ tư sang.
Qua thứ năm nhẹn ngào, giận anh đêm thứ sáu
Quyết, em quyết dặn lòng không nói nửa lời, dù là ghét anh.
Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới
Ai bảo anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời,
Cho mắt em lệ rơi.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 1 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bảy Ngày Đợi Mong"