Nhạc Sĩ:
Cardin Nguyễn
Trình Bày:
Cardin Nguyễn
Nàng Siêu Nhân

Nhạc Trẻ - Tình yêu
Một cô gái tôi quen mới đây
Người duyên dáng không ai tin là nàng bên tôi
Ai cũng nói tôi sao số may
Nhưng ai có biết tôi đang vì nàng cuồng quay
Có lúc như là nắng trưa
Có lúc như là gió đêm
Người cá tính gì đâu, tôi người đang điên
Nhiều lần coi như mình đã đến với một nàng siêu nhân
Người hành tinh nào đến với bao ích kỷ như thế
Lạ lùng hơn ai hết, tánh nết sao mà đam mê
Một mình cô làm gió mây trong đời tôi
Gió mây trong đời tôi
Một cô gái xinh xinh thướt tha
Người xinh đến không ai tin là nàng yêu tôi
Ai cũng nói tôi sao số may
Nhưng ai có biết tôi đang vì nàng cuồng quay
Có lúc như là nắng trưa
Có lúc như là gió đêm
Người cá tính gì đâu, tôi người đang điên
Nhiều lần coi như mình đã đến với một nàng siêu nhân
Người hành tinh nào đến với bao ích kỷ như thế
Lạ lùng hơn ai hết, tánh nết sao mà đam mê
Một mình cô làm gió mây trong đời tôi
Một mình cô làm gió mây trong đời tôi
Oh, yeah yeah...
Dù phong ba bão tố trong đời tôi
Không bao giờ biết chi ưu phiền
Mà vì một người con gái đến đây
Khiến cho mình trở nên mù quáng như thế
Nhiều lần coi như mình đã đến với một nàng siêu nhân
Người hành tinh nào đến với bao ích kỷ như thế
Lạ lùng hơn ai hết, tánh nết sao mà đam mê
Một mình cô làm gió mây trong đời tôi
Nhiều lần coi như mình đã đến với một nàng siêu nhân
Người hành tinh nào đến với bao ích kỷ như thế
Lạ lùng hơn ai hết, tánh nết sao mà đam mê
Một mình cô làm gió mây trong đời
Gió mây trong đời tôi

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Lời: Mercury
Vào ngày 13 tháng 11 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nàng Siêu Nhân"