Duyên Nam

Đường về bên ấy có xa không?


Đường về bên ấy có xa không?


Mấy chặn đường xe, mấy khoản sông?


Có phải đi đò, hay xuống bắc?


Có cần về vội? Có ai trông?


 


Trời đã xuống chiều Người thấy không?


Đường xa vời vợi sao đành lòng


Để Người đi chuyến xe sau cuối


Thân gái dặm trường! Khổ má hồng!


 


Sao không hoản lại đến ngày mai?


Đi chuyến xe đầu. Thuận đường dài


Không sợ trời khuya hay sự cố


Một ngày thà trể còn hơn sai.


 


Có chuyện cần gấp, Người phải về!


Dầu đêm xuống vội! Phải về quê!


Tang gia để kịp. Thân Người khổ!


Thân gái dặm trường! Buồn tái tê.


 


Tôi sẽ đưa Người về tận nhà


Vài mươi cây số có bao xa


Để tôi có dịp đi xem cảnh


Một chút tình người. Xin bỏ qua.


 


Bây giờ tôi thấy đã yên lòng


Người cứ vô đi. Sao đứng không?


Từ giã bây giờ. Nếu có dịp


Gặp nhau ta lại đám người đông.


 


 


Duyên Nam


(Nov-08-2015)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 12 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Đường về bên ấy có xa không?"