Hư Vô

Mẹ Tháng TưTiếng súng còn đì đùng trong tim mẹ
Bay ngang tờ lịch ngày cuối tháng tư
Của thuở đi tìm đàn con thất lạc
Trên những xác người nằm chết bơ vơ.


Mắt mẹ loanh quanh giữa hai làn đạn
Đâu biết thằng con chết phía bên nào
Lịch sử kinh hoàng một thời mạt vận
Anh em cùng mẹ tận mặt giết nhau!


Mẹ sinh ra một bầy con vong bản
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau
Nuôi lớn khôn để chia bè lập đảng
Phản bội quê hương thờ lạy nga-tàu.


Đất nước hòa bình sinh ly tử biệt
Họng súng thanh trừng vùi dập anh em
Hết chiến tranh vẫn bế bồng chạy giặc
Hơn bốn triệu người làm kiếp lưu vong!


Mẹ lai sinh những thằng con mất giống
Mang búa liềm cày mồ mả cha ông
Chiến tích hào hùng một thời giải phóng
Là xác đồng bào trôi khắp Biển Đông!!


Bỏ lại chỗ đã chôn nhau, cắt rún
Núm ruột Việt Nam máu đỏ dạt dào
Mà mẹ đã cưu mang nhầm thế kỷ
Những thằng con bôi mặt tẩn liệm nhau..


Hư Vô

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 4 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Mẹ Tháng Tư"