Nguyễn Thành Dũng

ĐẦU NĂM ĐI LỄ

Đầu năm theo bạn lên chùa
Cùng cô hàng xóm vẫn chưa có chồng…

Chùa thiêng khách đến viếng đông
Khói hương vẽ nẻo trầm luân kiếp người
Kẻ cầu buôn một bán mười
Tiền vào như nước, lộc rơi đầy nhà
Người xin phú quý, vinh hoa
Công danh sự nghiệp thuận đà tiến thân
Thấy đời là chốn phù vân
Cái bả danh vọng nay gần, mai xa
Tiền của là thứ phù hoa
Ngẫm chỉ là thứ trang hoàng ngoài thân...
Chấp tay tôi khấn xa gần
Thần linh chứng giám một lần con mong
Cuộc đời sắc sắc không không
Chỉ xin ta sống thật lòng với nhau
Sống cho có trước có sau
Cõi âm mình lại gặp nhau thôi mà!Ngoái sang cô bạn gần nhà
Nhìn tôi đồng cảm môi hoa mỉm cười…

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 3 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "ĐẦU NĂM ĐI LỄ"