Nguyen van Thai 1949 - Thu giang vũ

HƯƠNG LÒNG - Thơ XanhHƯƠNG LÒNG


Hương lòng thoang thoảng mãi triền xanh
Thắm thiết chim ca quấn quýt cành
Thu đã tươi vàng ngây mắt lá
Nắng “xuân” diễm lệ ánh hòa quanh. Nguyen van Thai 1949


Thơ Xanh


Thắm thiết  tình thơ mãi vẫn xanh
Xuân vui chim hót vọng trên cành
Em đây anh đấy vàng hoa Cúc
Hạnh phúc vơi đầy gió quẩn quanhThu giang vũ

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "HƯƠNG LÒNG - Thơ Xanh"