Sông Hương

Kí ức Hội Lim


 


Tặng TP VTN
 
Anh về thăm lại Hội Lim
Bước chân vô thức lần tìm dáng xưa
Trời xuân nhẹ lất phất mưa
Em anh cứ ngỡ như vừa hôm qua
 
Áo dài mớ bảy mớ ba
Quai thao, nón thúng mặn mà trúc xinh
Năm xưa bên góc sân đình
Trầu têm cánh phượng chút tình gởi trao
 
Giờ em biền biệt phương nao
Lụa sồi yếm thắm hôm nào còn chăng ?
Sông Thương nước chảy dùng dằng
Liền anh lạc bước giữa dòng dân ca
 
Trời Âu tuyết trắng mờ xa
Câu hò giã bạn đêm qua lỗi vần
Hội Lim lòng chợt tần ngần
Cơi trầu còn đó… biết dành trao ai ?
 
2/2014
Sông Hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Kí ức Hội Lim"