Nhạc Sĩ:
Vinh Sử
Trình Bày:
Tài Linh
Câu hát lý theo chồng

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: giao tiên
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Lời nhạc: DacTrung
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Câu hát lý theo chồng"