Nhạc Sĩ:
Phan Huỳnh Ðiểu
Trình Bày:
Ánh Tuyết
Cuộc đời vẫn đẹp sao

Tân Nhạc - Hùng ca
Thơ Lời: Dương Hương Ly
Cuộc đời vẫn đẹp sao
Tình yêu vẫn đẹp sao
Dù đạn bom man rợ thét gào
Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích
Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần
Một tiếng chim ngân
Một làn gió thổi
Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
Ôi ! Trái tim Việt Nam
Như mặt trời trước ngực
Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm ...ngàn năm ...

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Ghi lời: Bé Si
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Cuộc đời vẫn đẹp sao"