Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Duy Linh
Nhớ Tình Thương Quê

Dân Ca - Quê Hương

Ngâm Thơ:
Xa quê riêng nổi buồn đau
Xa người sao thấy lòng sầu lòng sầu chứa chan
Vời trông mấy dậm quan sang
Điều hiu mây trắng mơ màng nhớ quê.
Xa quê tôi nhớ đến làng tôi
làng tôi sông sâu nước chảy êm đềm.
Đêm nay trăng khuất bóng vườn cau
tình quê nao nao xót xa ưu sầu.
* Trăng nước sáng soi trên chiếc thuyền
lòng tôi suy tư tưởng đến
ngày vui bên nhau luyến mến
Nhớ đến người... năm xưa
đã... lạnh lùng... ra đi...
Xa nhau năm tháng vẩn hoài mong
Giòng sông quanh năm nhớ mãi đêm nào.
Thôi thương yêu nữa để mà chi
giờ tôi đêm đêm hát khúc nhạc buồn.
Hỡi bóng người... tôi yêu
có thấu lòng... tôi chăng
(Hát lại *)
Có thấu lòng...tôi chăng...

Nguồn: VG
Lời nhạc: Ct.Ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nhớ Tình Thương Quê"