Trần Kiêu Bạc

Chút Hương Còn LạiChỉ còn thoảng chút hương bay,


Mình chưa cạn chén đã say nhau rồi!


Mai sau giong ruổi cuộc đời,


Chân mây thêm nhớ , cuối trời càng thương


Xa ngàn xa khuất dặm buồn


Gió theo cánh gió mang hương theo về


Cũng là hương của ngày xưa


Hương trong đáy mắt, hương đưa qua hồn


Hương bay xa vẫn hương nồng


Quẩn quanh áo lụa thủy chung tình người


Tay ôm góc nhỏ cuộc đời


Còn lưu luyến phút ngậm ngùi chia tay,


Thôi đành giữ chút hương bay!


Mai nầy cạn chén vẫn hoài nhớ nhau .

Được bạn: tieuphuong_loihai
NĐ:diên vỹ
Ngày:14/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chút Hương Còn Lại"