Nguyễn Khánh Chân

ẢO MỘNG

Hiu hiu gió gợn sóng Tây hồ
E ấp trên cành liễu nguyệt nhô
Ngây ngất nước reo lồng phím nhạc
Mơ màng cá động lẫy vần thơ
Cung loan heó hắt hồn ngây daị
Tiếng khánh u buồn dạ vẩn vơ
Thuyền mộng khua chèo câu tiễn biệt
Sao tình ai mãi cứ ngu ngơ

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "ẢO MỘNG"