Nguyễn Khánh Chân

BÌNH MINH

Mặt trời le lói ở đằng đông
Một góc chân mây ửng nắng hồng
Vài giọt sương đêm day cuống lá
Đôi làn gió nhẹ lẻn qua song
Giò lan hoa tím mầu nhung nhớ
Bụi trúc lá vàng dáng đợi trông
Ngây ngất còn vương môi mắt ấy
Bình minh thoáng hiện nét chờ mong

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BÌNH MINH"