sgecstasy

Cũng một chỗ nằm


chỗ nằm bóng tối vây quanh
tay che dấu lệ cũng đành phận tôi
chim bay bỏ núi xa đồi
em đi để lại trong tôi nỗi buồn
gối chăn còn giữ hơi người
chìm trong cõi nhớ mưa rơi mái ngoài

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cũng một chỗ nằm"