sgecstasy

Dạ Khúc


Đêm hoang tấu khúc dã cầm
Quay cuồng vũ điệu âm thầm giọt sương
Nằm đây say giấc vô thường
Xác thân cỏ úa phố phường bóng ma
Nhạc sầu ly khúc bi ca
Ngàn cây lau sậy la đà dưới trăng
Nghiêng vai ngắm bóng cung hằng
Bầy chim đêm vổ cánh mềm đam mê
Gió mang nỗi nhớ trở về
Đường khuya mây phủ biết về phương nao
Kiến bò trên lá xôn xao
Chùn chân gối mỏi muôn sao xa vời
Đêm nay ta chết giữa trời
Lệ buồn tuôn chảy qua mười ngón tay
Lau cười sậy hát đêm nay
Kiến nhai cỏ úa chim bay phủ đời

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dạ Khúc"