Tóc Nâu

VÓI MỘNG...


Hối hả quay về với tháng năm
Đồng xuân vàng ấm khúc mặc trầm
Đi ngang ô cửa ngày xưa ấy
Đâu còn ai nữa để hỏi thăm!
 
Biển nhớ đưa em đến cuối đường
Hai hàng nghiêng lá rợp yêu thương
Tim ơi, tâm phố chiều hoang vắng
Vọng lại tàn hơi chuỗi khói sương...
 
Nghi ngút hương tình xưa nhạt tỏa
Rộng trời đâu kết được đôi phương
Như xuân, người đến đi vội vã
Còn lại trùng khơi sóng miên trường...
 
Xin nhé, một lần ôm biển tịnh
Cạn chiều theo bọt sóng lăn tăn
Trăm năm hồn cát, tâm mặc khách
Nghìn năm xuân, vói mộng phân vân...
 
 
Tóc nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "VÓI MỘNG..."